Warmtebronnen: geothermie

Aardwarmte – warmte uit diepe grondlagen

Aardwarmte wordt ook aangeduid met het begrip geothermie. Dit is warmte uit hele diepe grondlagen die potentieel benut kan worden door er water doorheen te pompen met een constante stroom. Het water komt dan opgewarmd en wel weer terug. Dit is een zeer duurzame en kostbare techniek die alleen toegepast kan worden op een groot warmtenet met veel afnemers.

Restwarmte

Wat belangrijk is om te noemen is de kansen die een warmtenet biedt voor het gebruik kunnen maken van restwarmte uit de industrie. Ook in Zoetermeer bevinden zich bedrijven die restwarmte over hebben na hun productieproces. Per bedrijf kunnen we inventariseren of we de restwarmte kunnen afnemen, en inkoppelen in het warmtenet zodat we daarmee weer andere bedrijven duurzaam kunnen verwarmen. Voor bedrijven kan het ook financieel aantrekkelijk zijn om warmte te leveren en is het een belangrijke invulling om het maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

warmtebronnen: restwarmte